ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย  หน้าที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2561
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2560
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2560
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2559
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2559
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2558
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2558
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2557
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2557
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2556
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2556
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2555
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2555
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2554
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2554 

[กลับไป]