ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชุมวิชาการ/กิจกรรมวิจัย ปี พ.ศ.2556  หน้าที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research Camp ครั้งที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research Camp ครั้งที่ 1 วันที่ 13-15 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมตวันนา  กรุงเทพมหานคร
ประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานสากล
การประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานสากล วันที่ 12 มีนาคม 2556  เวลา 08.30-11.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  \
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการและบทความวิจัย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการและบทความวิจัย ณ ห้องประชุม 7/1 ตึก 7 ชั้น วันที่ 25,28-29 มกราคม 2556 วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานสากล
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานสากล

[กลับไป]