ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชุมวิชาการ/กิจกรรมวิจัย  หน้าที่ 1

• ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล”
• งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
• เชิญร่วมเสวนาอนาคตการวิจัยและนวัตกรรม
• ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

ประชุมวิชาการ/กิจกรรมวิจัย (หมวดหมู่ย่อย)


ประชุมวิชาการ/กิจกรรมวิจัย ปี พ.ศ.2559

ประชุมวิชาการ/กิจกรรมวิจัย ปี พ.ศ.2558

ประชุมวิชาการ/กิจกรรมวิจัย ปี พ.ศ.2557

ประชุมวิชาการ/กิจกรรมวิจัย ปี พ.ศ.2556

ประชุมวิชาการ/กิจกรรมวิจัย ปี พ.ศ.2555
[กลับไป]