ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ความรู้จากงานวิจัย ปี พ.ศ.2555  หน้าที่ 1

• รูปแบบการช่วยหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและครอบครัวให้เลิกบุหรี่
• การสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม
• ทำอย่างไรจึงจะป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
• 5 ขั้นตอนสร้างความมั่นใจ เปลี่ยนนิสัยการกินและออกกำลังกายของเด็กวัยเรียน
•  กลวิธีสร้างความมั่นใจให้เด็กวัยเรียนห่างไกลโรคอ้วน
• สร้างพลังตนเองในเด็กนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหาอ้วนลงพุง
• ผู้ป่วยวิกฤติที่ใส่ท่อช่วยหายใจกับการดูแลช่องปาก
• พลังสัมผัสกับการบำบัดความเหนื่อยล้าและความทุกข์ทรมานจากอาการในผู้ป่วยมะเร็ง

[กลับไป]