ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Research Zone 2015: Phase 107


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย

โครงการ Research Zone (2015/16) : Phase 107

ระหว่างวันที่ 19 - 22 มกราคม 2559

ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.rlc.nrct.go.th ตั้งแต่ บัดนี้ – 18 มกราาคม 2559

ไฟล์แนบบทความ
 กำหนดการ Phase 107 [192 kb]
[กลับไป]