ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยของ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย

เพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2

โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่

http://www.nrms.go.th
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 4 มีนาคม 2559

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

[กลับไป]