ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี หลักสูตรขั้นพื้นฐาน


ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

"แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
(Good Clinical Practice: GCP) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน (Basic Course)"

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศุนย์รังสิต 

โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท 

หมดเขตรับลงทะเบียน วันที่ 24 มีนาคม 2559


ไฟล์แนบบทความ
 GCP [2629 kb]
[กลับไป]