ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม


การอบรมเรื่อง
“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน และ Work Shop วันที่ 10–11,14 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

*********************

[กลับไป]