ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
เตรียมพร้อมอย่างไรให้ได้ทุน

 ขอประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยเข้าร่วมการประชุมหัวข้อ 

"เตรียมพร้อมอย่างไรให้ได้ทุน" 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://goo.gl/forms/IXII6Tuv1c3IzhQL2 

_________________________________________________________________________________.jpg

[กลับไป]