ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
คู่มือการลง Gantter เบื้องต้น


คู่มือการลง Gantter เบื้องต้น สำหรับการขอทุน สนย.

โดยการลง Gantter จะใช้ในหัวข้อที่ 13 และ 14 ในแบบฟอร์ม B

กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำ Gantter สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ


ไฟล์แนบบทความ
 คู่มือการลง Gantter เบื้องต้น [623 kb]
[กลับไป]