ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)


2018.jpg

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)

โดยจัดระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

        จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับบุคลากรสถาบันทราบเพื่อเชิญชวนร่วมงานภาคการประชุม 

สามารถลงทะเบียนได้ทาง http://researchexpo.nrct.go.th

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2561 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th

[กลับไป]