ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ขอเรียนเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2017


สภาการพยาบาล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ

"TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017"

จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยส่งบทคัดย่องานวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับหัวข้อ

"Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health" 
โดยสามารถส่งบทคัดย่อที่อีเมลล์ tnmcwans2017.abstract@gmail.com
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560
และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.tnc.or.th/news/news-2016-10-39998.html
ไฟล์แนบบทความ
 Download [65 kb]
[กลับไป]