ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยชุดโครงการ \"อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร\"


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณาจารย์ส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยชุดโครงการ "อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร"

โดยสามารถจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการส่งมายังอีเมล์ jittraporn.trf@gmail.com

ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 (รอบแรก)   

ไฟล์แนบบทความ
 ประกาศรับสมัคร [503 kb]
 แปบฟอร์ม [127 kb]
[กลับไป]