ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Research Zone 2015: Phase 109


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย

โครงการ Research Zone (2015/16) : Phase 109

ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2559

ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.rlc.nrct.go.th ตั้งแต่ บัดนี้ – 21 มีนาคม 2559

ไฟล์แนบบทความ
 กำหนดการ Phase 109 [192 kb]
[กลับไป]