ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย  หน้าที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558"สรรค์สร้างงานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตากสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.northern.ac.th
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พื้นฐานการวิจัยการศึกษา
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  "พื้นฐานการวิจัยการศึกษา (Introduction to Education Research)" ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจะต้องมีโครงร่างการวิจัย (Project Proposal) หรือคำถามการวิจั...

[1][2]
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย (หมวดหมู่ย่อย)


แสดงความยินดีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย
[กลับไป]